Галакто-Олигозахариди (GOS)

Галакто-Олигозахариди (GOS)

Галакто-Олигозахариди (GOS)

Галакто-Олигозахаридите (GOS) са пребиотични фибри, намиращи се в естествени източници, но в недостатъчна концентрация за всички пребиотични ефекти [1][2]. НАТВИ Хелткеър използва Галакто-Олигозахариди (GOS) в своите продукти, произведени чрез ензимен биосинтез на лактоза от краве мляко, позволявайки максималната концентрация от най-малко 90%.

GOS са въглехидрати, които са класифицирани като несмилаеми Олигозахариди (NDO) [3]. NDOs представляват една от най-важните съставки в храните, осигурявайки не само важна хранителна стойност и органолептично качество, но и функционални свойства, полезни за човешкото здраве и благополучие [4].

Галакто-Олигозахаридите (GOS) не се усвояват от човешките ензими, а се ферментират от пробиотиците в дебелото черво, като селективно поддържат растежа предимно на Lactobacillus и Bifidobacterium [26]. Допълнителни положителни ефекти са увеличаване количеството на полезни бактерии като Faecalibacterium prausnitzii, Propionibacterium freudenreichii, Akkermansia muciniphila и Roseburia intestinalis [20], както и потискане растежа на патогенните Helicobacter pylori, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Bacteroides и Clostridium, както и на микотичните патогени от род Candida [20][27][28][29][32]. Ферментацията на GOS води до множество метаболитити от които основната група са късоверижните мастни киселини (SCFA) и най-вече повишено производство на пропионат и бутират [6]. SCFAs играят решаваща роля за човешкото здраве [7].

Ползи от GOS:

Модулиране на стомашно-чревната микробиота, стимулиране на пробиотичен растеж [9][20][26]

Намалено чревно рН [9]

Увеличаване нивата на SCFA [6][9]

Инхибиране на патогени в чревната микрофлора [10][13][20][27][28][31]

Подобряване на липидният профил, включително намаляване на серумния/плазмения общ холестерол, LDL холестерол и триглицериди, повишава нивата на HDL холестерола, намалява маркерите при метаболитен синдром [34][35]

Подобрено усвояване на минерали и витамини [10][31]

Профилактика на чревни инфекции и извънчревни инфекции [30]

Регулиране на чревната имунна система и укрепване на чревната бариера, положителен ефект върху имунните отговори [26][29][31]

Предотвратява колоректален рак [31][36]

Модулиране функцията на червата [33]

Ефекти при чревни заболявания като възпалително заболяване на червата (IBD), улцерозен колит (UC) и синдром на раздразнените черва (IBS) [36]

Предотвратяване на затлъстяването и наднорменото тегло [36]

Предотвратяване на некротизиращ ентероколит (NEC) [37]

Намалява риска от атопичен дерматит и екземи [37]

Референции:

[1] Health Effects and Sources of Prebiotic Dietary Fiber; Current Developments in Nutrition, Volume 2, Issue 3, March 2018 https://doi.org/10.1093/cdn/nzy005 

[2] Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications; Foods 2019, 8(3), 92; Probiotics and Functional Foods https://doi.org/10.3390/foods8030092 

[3] Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence, Frontiers in Pharmacology, 23 August 2021https://doi.org/10.3389/fphar.2021.712531 

[4] Food Oligosaccharides. Production, Analysis and Bioactivity by F. Javier Moreno and María Luz Sanz, Preface; May 2014 https://doi.org/10.1002/9781118817360.ch6 

[6] Fermentation of prebiotics by human colonic microbiota in vitro and short-chain fatty acids production: a critical review by T.J. Ashaolu, J.O. Ashaolu, S.A.O. Adeyeye; Journal of Applied Mycrobiology, Volume130, Issue3, March 2021, Pages 677-687 https://doi.org/10.1111/jam.14843 

[7] Short-chain fatty acids activate acetyltransferase p300; eLife 2021;10:e72171 https://doi.org/10.7554/eLife.72171 

[9] Saad N, Delattre C, Urdaci M, Schmitter J M, Bressollier P. An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. LWT – Food Science and Technology, 2013;50:1-16. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.05.014  

[10] Charalampopoulos D, Rastall R A. Prebiotics in foods. Current Opinion in Biotechnology. 2012;23:187-191. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2011.12.028 

[13] Bruzzese, E, Volpicelli, M, Squeglia, V, Bruzzese, D, Salvini, F, Bisceglia, M, Lionetti,P, Cinquetti, M, Iacono, G, Amarri, S, Guarino, A. A formula containing galacto- and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: An observational study. Clinical Nutrition. 2009;28:156-161. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.01.008   

[20] Functional Oligosaccharides: Chemicals Structure, Manufacturing, Health Benefits, Applications and Regulations by Osama O. Ibrahim; Functional Oligosaccharides: Chemicals Structure, Manufacturing, Health Benefits, Applications and Regulations; Journal of Food Chemistry & Nanotechnology https://doi.org/10.17756/jfcn.2018-060 

[26] Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics by Glenn R. Gibson, Hollie M. Probert, Jan Van Loo, Robert A. Rastall and Marcel B. Roberfroid; Nutrition Research Reviews (2004), 17, 259–275 https://doi.org/10.1079/NRR200479

[27] Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics by Glenn R. Gibson, Hollie M. Probert, Jan Van Loo, Robert A. Rastall and Marcel B. Roberfroid; Food Microbial Sciences Unit, School of Food Biosciences, The University of Reading, Reading, UK https://doi.org/10.1079/NRR200479

[28] High purity galacto-oligosaccharides (GOS) enhance specific Bifidobacterium species and their metabolic activity in the mouse gut microbiome by A. Monteagudo-Mera, J.C. Arthur, C. Jobin, T. Keku, J.M. Bruno-Barcena and M.A Azcarate-Peril; Benef Microbes. 2016; 7(2): 247–264. Published online 2016 Feb 3.  https://doi.org/10.3920/BM2015.0114

[29] Galactooligosaccharides: Novel Components of Designer Foods by Vikas Sangwan, S.K. Tomar, R.R.B. Singh, A.K. Singh, Babar Ali; Journal of Food Science Volume 76,  Issue 4, Pages: viii-vii, R103-T124 May 2011 https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02131.x

[30] A formula containing galacto- and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: An observational study by Eugenia Bruzzese, Monica Volpicelli, Veronica Squeglia, Dario Bruzzese, Filippo Salvini, Massimo Bisceglia, Paolo Lionetti, Mario Cinquetti, Giuseppe Iacono, Sergio Amarri h, Alfredo Guarinoa; Clinical Nutrition 28 (2009), Pages 156–161 https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.01.008

[31] Prebiotic–Probiotic Relationship: The Genetic Fundamentals of Polysaccharides Conversion by Bifidobacterium and Lactobacillus Genera byPenka Petrova and Kaloyan Petrov; Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Food Bioconversion, Chapter 7 (pp.237-278), July 2017 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811413-1.00007-3

[32] Sangwan, V, Tomar, S K, Ali, B, Singh, R R B, Singh, A K. Galactooligosaccharides reduce infection caused by Listeria monocytogenes and modulate IgG and IgA levels in mice. International Dairy Journal. 2015;41:58-63. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2014.09.010

[33] Galacto-oligosaccharides and bowel function by Leena Niittynen, Kajsa Kajander and  Riitta Korpela; Scand J Food Nutr. 2007 Jun; 51(2): 62–66. https://doi.org/10.1080/17482970701414596

[34] Effect of Prebiotic Galacto-Oligosaccharides on Serum Lipid
Profile of Hypercholesterolemics by Arooj Hashmi, Naureen Naeem, Zubair Farooq, Saima Masood, Sanaullah Iqbal, Rahat Naseer; Published in Probiotics and Antimicrobial Proteins March 2016, 8:19–30 https://doi.org/10.1007/s12602-016-9206-1

[35] A Mixture of trans-Galactooligosaccharides Reduces Markers of Metabolic Syndrome and Modulates the Fecal Microbiota and Immune Function of Overweight Adults by Jelena Vulevic,  Aleksandra Juric,  George Tzortzis,  Glenn R. Gibson Author Notes; The Journal of Nutrition, Volume 143, Issue 3, March 2013, Pages 324–331, https://doi.org/10.3945/jn.112.166132

[36] Healthy effects of prebiotics and their metabolites against intestinal diseases and colorectal cancer by Javier Fernández, Sául Redondo-Blanco, Elisa M. Miguélez, Claudio J. Villar, Alfonso Clemente, and Felipe Lombó; AIMS Microbiology, 1(1): 48-71. https://doi.org/10.3934/microbiol.2015.1.48

[37] Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications by Dorna Davani-Davari, Manica Negahdaripour, Iman Karimzadeh, Mostafa Seifan, Milad Mohkam, Seyed Jalil Masoumi, Aydin Berenjian and Younes Ghasemi. Foods 2019, 8, 92; https://doi.org/10.3390/foods8030092

ПРОДУКТ ВКЛЮЧВАЩ ТАЗИ СЪСТАВКА

Галакто-Олигозахариди (GOS)

Ксило-Олигозахариди (XOS)

Ксило-Олигозахариди (XOS)

Ксило-Олигозахаридите (XOS) са пребиотични фибри, намиращи се в естествени източници, но в недостатъчна концентрация за всички пребиотични ефекти [1][2]. НАТВИ Хелткеър използва Ксило-Олигозахариди (XOS) в своите продукти, произведени чрез ензимен биосинтез на ксилан от царевичен кочан, позволявайки максималната концентрация от най-малко 95%.

IMO са въглехидрати, които са класифицирани като несмилаеми Олигозахариди (NDO) [3]. NDOs представляват една от най-важните съставки в храните, осигурявайки не само важна хранителна стойност и органолептично качество, но и функционални свойства, полезни за човешкото здраве и благополучие [4].

Ксило-Олигозахаридите (XOS) не се усвояват от човешките ензими, а се ферментират от пробиотиците в дебелото черво, като селективно поддържат растежа предимно на Lactobacillus и Bifidobacterium [5][37][38]. Допълнителни положителни ефекти са увеличаване количеството на полезните бактерии като Faecalibacterium prausnitzii и Akkermansia muciniphila, както и потискане растежа на патогенните Helicobacter pylori, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Listeria, Bacteroides, Campylobacter и Actinomyces [38][39][40][41][42][43][44]. Ферментацията на XOS води до множество метаболити, от които основната група са късоверижните мастни киселини (SCFA) и най-вече повишено производство на ацетат, пропионат и бутират [48]. SCFAs играят решаваща роля за човешкото здраве [7].

Ползи от XOS:

Модулиране на стомашно-чревната микробиота, стимулиране на пробиотичния растеж [8][38]

Намалено чревно рН [9][38]

Увеличаване нивата на SCFA [9]

Инхибиране на патогени в чревната микрофлора [10] [11] [12] [13][38]

Намаляване на кръвната захар, серумните липиди и холестерола [49]

Подобрено усвояване на минерали и витамини [10] [11][14] [49]

Подобряване на имунната функция и имунологичните свойства, с имуномодулиращ ефект [38][45]

Антитуморни ефекти [38]

Антиоксидантни ефекти [38]

Подобрява функцията на червата [45]

Противовъзпалително и антиалергично действие [45]

Ефект при възстановяването и заздравяването на чревната лигавица, и подобряване на симптомите на дебелото черво при улцерозен колит (UC), и възпалителните заболявания на червата (IBD) [47]

Редуцира натрупването на мазнини в черния дроб, адипогенеза и липогенеза на мезентериалната мастна тъкан, и метаболитна дисрегулация [50]

Повлияване при наднормено тегло чрез намаляване на генната експресия на маркери за адипогенеза и синтез на мазнини, намалява висцералните мазнини [50]

Референции:

[1] Health Effects and Sources of Prebiotic Dietary Fiber; Current Developments in Nutrition, Volume 2, Issue 3, March 2018 https://doi.org/10.1093/cdn/nzy005

[2] Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications; Foods 2019, 8(3), 92; Probiotics and Functional Foods  https://doi.org/10.3390/foods8030092

[3] Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence, Frontiers in Pharmacology, 23 August 2021 https://doi.org/10.3389/fphar.2021.712531

[4] Food Oligosaccharides. Production, Analysis and Bioactivity by F. Javier Moreno and María Luz Sanz, Preface; May 2014 https://doi.org/10.1002/9781118817360.ch6

[5] Antioxidant Vitamins and Prebiotic FOS and XOS Differentially Shift Microbiota Composition and Function and Improve Intestinal Epithelial Barrier In Vitro; Nutrients 2021, 13(4), 1125; Micronutrients and Human Health https://doi.org/10.3390/nu13041125 

[7] Short-chain fatty acids activate acetyltransferase p300; eLife 2021;10:e72171 https://doi.org/10.7554/eLife.72171  

[8] Impaired barrier function by dietary fructo-oligosaccharides (FOS) in rats is accompanied by increased colonic mitochondrial gene expression, BMC Genomics Published online 2008 Mar 27 https://doi.org/10.1186/1471-2164-9-144 

[9] Saad N, Delattre C, Urdaci M, Schmitter J M, Bressollier P. An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. LWT – Food Science and Technology. 2013;50:1-16. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.05.014

[10] Charalampopoulos D, Rastall R A. Prebiotics in foods. Current Opinion in Biotechnology. 2012;23:187-191. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2011.12.028

[11] Sabater-Molina, M, Larqué, E, Torrella, F, Zamora, S. Dietary fructooligosaccharides and potential benefits on health. Journal of Physiology and Biochemistr, 2009;65:315-328. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2011.12.028

[12] Lorenzoni, A S G, Aydos, L F, Klein, M P, Rodrigues, R C, Hertz, P F. Fructooligosaccharides synthesis by highly stable immobilized β-fructofuranosidase from Aspergillus aculeatus. Carbohydrate Polymers. 2014;103:193-197. https://doi.org/10.1007/BF03180584

[13] Bruzzese, E, Volpicelli, M, Squeglia, V, Bruzzese, D, Salvini, F, Bisceglia, M, Lionetti,P, Cinquetti, M, Iacono, G, Amarri, S, Guarino, A. A formula containing galacto- and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: An observational study. Clinical Nutrition. 2009;28:156-161. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.01.008

[14] Dietary fructooligosaccharides and potential benefits on health, M. Sabater-Molina, E. Larqué, F. Torrella & S. Zamora, Journal of Physiology and Biochemistry volume 65, pages 315–328 (2009) https://doi.org/10.1007/BF03180584

[37] Xylooligosaccharide supplementation alters gut bacteria in both healthy and prediabetic adults: a pilot study by Jieping Yang, Paula H. Summanen, Susanne M. Henning, Mark Hsu, Heiman Lam, Jianjun Huang, Chi-Hong Tseng, Scot E. Dowd, Sydney M. Finegold, David Heber and Zhaoping Li; 7, 07 August 2015  https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00216

[38] Xylo-Oligosaccharides, Preparation and Application to Human and Animal Health: A Review by Yuxia Chen, Yining Xie, Kolapo M. Ajuwon, Ruqing Zhong, Tao Li, Liang Chen, Hongfu Zhang, Yves Beckers2 and Nadia Everaert; Frontiers in Physiology, 08 September 2021 https://doi.org/10.3389/fnut.2021.731930

[39] Prebiotic Effects of Xylooligosaccharides on the Improvement of Microbiota Balance in Human Subjects by Shyh-Hsiang Lin, Liang-Mao Chou, Yi-Wen Chien, Jung-Su Chang and Ching-I Lin, Academic Editor: Helieh Oz; Gastrointestinal Inflammation and Repair: Role of Microbiome, Infection, and Nutrition< Volume 2016, Article ID 5789232 https://doi.org/10.1155/2016/5789232

[40] Effect of probiotics and xylo-oligosaccharide supplementation on nutrient digestibility, intestinal health and noxious gas emission in weanling pigs by J B Liu, S C Cao, J Liu, Y N Xie, H F Zhang; Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2018; 31(10): 1660-1669. Published online: April 12, 2018 https://doi.org/10.5713/ajas.17.0908

[41] Antimicrobial activity of acidic xylo-oligosaccharides produced by family 10 and 11 endoxylanases by P Christakopoulos , P Katapodis, E Kalogeris, D Kekos, B J Macris, H Stamatis, H Skaltsa; International Journal of Biological Macromolecules, Volume 31, Issues 4–5, 15 January 2003, Pages 171-175. https://doi.org/10.1016/S0141-8130(02)00079-X

[42] Xylooligosaccharides (XOS) as an Emerging Prebiotic: Microbial Synthesis, Utilization, Structural Characterization, Bioactive Properties, and Applications by Ayyappan Appukuttan Aachary, Siddalingaiya Gurudutt Prapulla; Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Volume10, Issue1, January 2011, Pages 2-16                                  https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2010.00135.x

[43] Dietary supplemental xylooligosaccharide modulates nutrient digestibility, intestinal morphology, and gut microbiota in laying hens by Jianmin Zhou, Shugeng Wu, Guanghai Qi, Yu Fu, Weiwei Wang, Haijun Zhang, Jing Wang; Animal Nutrition Volume 7, Issue 1, March 2021, Pages 152-162 https://doi.org/10.1016/j.aninu.2020.05.010

[44] Xylo-oligosaccharides inhibit pathogen adhesion to enterocytes in vitro by Tine Ebersbach, Jens BoAndersen, AndersBergström, Robert W.Hutkins, Tine RaskLicht; Research in Microbiology, Volume 163, Issue 1, January 2012, Pages 22-27 https://doi.org/10.1016/j.resmic.2011.10.003

[45] Xylo-oligosaccharides from lignocellulosic materials: chemical structure, health benefits and production by chemical and enzymatic hydrolysis by Carvalho, A. F. A.,; Oliva Neto, P. de Silva; D. F. da Pastore G. M.; Food Research International 2013 Vol.51 No.1 pp.75-85 https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.11.021

[46] Prebiotic effect of xylooligosaccharides produced from birchwood xylan by a novel fungal GH11 xylanase by Manuel Nieto-Domínguez, Laura I. de Eugenio, María J. York-Durán, Barbara Rodríguez-Colinas, Francisco J. Plou, Empar Chenoll, Ester Pardo, Francisco Codoñer, María Jesús Martínez; Food Chemistry, Volume 232, 1 October 2017, Pages 105-113 https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.03.149

[47] A new treatment for ulcerative colitis: Intracolonic Bifidobacterium and xyloglucan application by Huseyin Sancar Bozkurt, Banu Kara; European Journal of Inflammation, Volume: 18, July 16, 2020 https://doi.org/10.1177/2058739220942626

[48] The High Level of Xylooligosaccharides Improves Growth Performance in Weaned Piglets by Increasing Antioxidant Activity, Enhancing Immune Function, and Modulating Gut Microbiota by Jiaman Pang, Xingjian Zhou, Hao Ye, Yujun Wu, Zhenyu Wang, Dongdong Lu, Junjun Wang1and Dandan Han; Frontiers in Physiology, 06 December 2021 https://doi.org/10.3389/fnut.2021.764556

[49] Effects of xylooligosaccharides in type 2 diabetes mellitus by Wayne Huey-Herng Sheu, I-Te Lee, Wei Chen, Yin-Ching Chan; Journal of Nutritional Science and Vitaminology (Tokyo), 2008 Oct;54(5):396-401. https://doi.org/10.3177/jnsv.54.396

[50] Xylobiose Prevents High-Fat Diet Induced Mice Obesity by Suppressing Mesenteric Fat Deposition and Metabolic Dysregulation by Soo-min Lim, Eunju Kim, Jae-Ho Shin, Pu Reum Seok, Sangwon Jung, Sang-Ho Yoo and Yuri Kim; Molecules. 2018 Mar; 23(3): 705. Published online 2018 Mar 20. https://doi.org/10.3390/molecules23030705

ПРОДУКТ ВКЛЮЧВАЩ ТАЗИ СЪСТАВКА

Галакто-Олигозахариди (GOS)

Фрукто-Олигозахариди (FOS)

Фрукто-Олигозахариди (FOS)

Фрукто-Олигозахаридите (FOS) са пребиотични фибри, намиращи се в естествени източници, но в недостатъчна концентрация за всички пребиотични ефекти [1][2]. НАТВИ Хелткеър използва Фрукто-Олигозахариди (FOS) в своите продукти, произведени чрез ензимен биосинтез на захароза от захарна тръстика, позволявайки максимална концентрация от най-малко 95%.

FOS са въглехидрати, които са класифицирани като несмилаеми Олигозахариди (NDO) [3]. NDOs представляват една от най-важните съставки в храните, осигурявайки не само важна хранителна стойност и органолептично качество, но и функционални свойства, полезни за човешкото здраве и благополучие [4].

FOS не се усвояват от човешките ензими, а се ферментират от пробиотиците в дебелото черво, като селективно поддържат растежа предимно на Лактобацилите [5]. Ферментацията на FOS води до множество групи метаболити (от които основната група са късоверижните мастни киселини (SCFA)) и най-вече повишено производство на ацетат и бутират [6]. SCFAs играят решаваща роля за човешкото здраве [7].

Ползи от FOS:

Модулиране на стомашно-чревната микробиота, стимулиране на пробиотичния растеж [8]

Намалено чревно pH [9]

Увеличаване на нивата на SCFAs [9]

Инхибиране на патогени в чревната флора [10][11][12][13]

Понижени нива на серумния холестерол , триацилглицероли и фосфолипиди [14]

Подобрено усвояване на минерали и витамини [10][11][14]

Превенция на чревни инфекции и извънчревни инфекции [9][10]

Регулиране на чревната имунна система [9] [10]

Подобряване на имунния отговор [9]

Намаляване на увреждането от улцерозен колит [9]

Оптимизиране на функцията на дебелото черво и метаболизма [9][10]

Подобрява глюкозната хомеостаза и инсулиновата чувствителност [15]

Подобрява чувствителността към лептин и контрола на апетита [16]

Референции:

[1] Health Effects and Sources of Prebiotic Dietary Fiber; Current Developments in Nutrition, Volume 2, Issue 3, March 2018 https://doi.org/10.1093/cdn/nzy005

[2] Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications; Foods 2019, 8(3), 92; Probiotics and Functional Foods https://doi.org/10.3390/foods8030092

[3] Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence, Frontiers in Pharmacology, 23 August 2021 https://doi.org/10.3389/fphar.2021.712531

[4] Food Oligosaccharides. Production, Analysis and Bioactivity by F. Javier Moreno and María Luz Sanz, Preface; May 2014

[5] Antioxidant Vitamins and Prebiotic FOS and XOS Differentially Shift Microbiota Composition and Function and Improve Intestinal Epithelial Barrier In Vitro; Nutrients 2021, 13(4), 1125; Micronutrients and Human Health https://doi.org/10.3390/nu13041125

[6] Fermentation of prebiotics by human colonic microbiota in vitro and short-chain fatty acids production: a critical review by T.J. Ashaolu, J.O. Ashaolu, S.A.O. Adeyeye; Journal of Applied Mycrobiology, Volume130, Issue3, March 2021, Pages 677-687 https://doi.org/10.1111/jam.14843

[7] Short-chain fatty acids activate acetyltransferase p300; eLife 2021;10:e72171 https://doi.org/10.7554/eLife.72171

[8] Impaired barrier function by dietary fructo-oligosaccharides (FOS) in rats is accompanied by increased colonic mitochondrial gene expression, BMC Genomics Published online 2008 Mar 27 https://doi.org/10.1186/1471-2164-9-144

[9] Saad N, Delattre C, Urdaci M, Schmitter J M, Bressollier P. An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. LWT – Food Science and Technology. 2013;50:1-16. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.05.014

[10] Charalampopoulos D, Rastall R A. Prebiotics in foods. Current Opinion in Biotechnology. 2012;23:187-191. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2011.12.028

[11] Sabater-Molina, M, Larqué, E, Torrella, F, Zamora, S. Dietary fructooligosaccharides and potential benefits on health. Journal of Physiology and Biochemistr, 2009;65:315-328. https://doi.org/10.1007/BF03180584

[12] Lorenzoni, A S G, Aydos, L F, Klein, M P, Rodrigues, R C, Hertz, P F. Fructooligosaccharides synthesis by highly stable immobilized β-fructofuranosidase from Aspergillus aculeatus. Carbohydrate Polymers. 2014;103:193-197. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.12.038

[13] Bruzzese, E, Volpicelli, M, Squeglia, V, Bruzzese, D, Salvini, F, Bisceglia, M, Lionetti,P, Cinquetti, M, Iacono, G, Amarri, S, Guarino, A. A formula containing galacto- and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: An observational study. Clinical Nutrition. 2009;28:156-161. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.01.008

[14] Dietary fructooligosaccharides and potential benefits on health, M. Sabater-Molina, E. Larqué, F. Torrella & S. Zamora, Journal of Physiology and Biochemistry https://doi.org/10.1007/BF03180584

[15] Fructo-oligosaccharides and glucose homeostasis: a systematic review and meta-analysis in animal models, Cindy Le Bourgot,Emmanuelle Apper, Sophie Blat and Frédérique Respondek; Nutrition & Metabolism volume 15, Article number: 9 (2018) https://doi.org/10.1186/s12986-018-0245-3

[16] Can functional oligosaccharides reduce the risk of diabetes mellitus? Di Zhu, Qiaojuan Yan, Jun Liu, Xia Wu, Zhengqiang Jiang; The FASEB Journal, Volume33, Issue11, November 2019, Pages 11655-11667 https://doi.org/10.1096/fj.201802802RRR

[17] Chemically Defined Diet Alters the Protective Properties of Fructo-Oligosaccharides and Isomalto-Oligosaccharides in HLA-B27 Transgenic Rats by Petya Koleva, Ali Ketabi, Rosica Valcheva, Michael G. Gänzle, Levinus A. Dieleman; PLOS ONE Published: November 4, 2014 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111717

Галакто-Олигозахариди (GOS)

Изомалто-Олигозахариди (IMO)

Изомалто-Олигозахариди (IMO)

Изомалто-Олигозахаридите (IMO) са пребиотични фибри, намиращи се в естествени източници, но в недостатъчна концентрация за всички пребиотични ефекти [1][2]. НАТВИ Хелткеър използва Изомалто-Олигозахариди (IMO) в своите продукти, произведени чрез ензимен биосинтез на царевично нишесте, което позволява максимална концентрация от най-малко 90%.

IMO са въглехидрати, които са класифицирани като несмилаеми Олигозахариди (NDO) [3]. NDOs представляват една от най-важните съставки в храните, осигурявайки не само важна хранителна стойност и органолептично качество, но и функционални свойства, полезни за човешкото здраве и благополучие [4].

IMO не се усвояват от човешките ензими, а се ферментират от пробиотиците в дебелото черво, като селективно поддържат растежа предимно на Бифидобактериите [5][19]. Допълнителни положителни ефекти са увеличаване на изобилието от полезни бактерии като Akkermansia muciniphila и Roseburia [17], както и намаляване на патогенните Clostridium difficile [18][19]. Ферментацията на IMO води до множество групи метаболити (от които основната група са късоверижните мастни киселини (SCFA)) и най-вече повишено производство на ацетат и пропионат [18]. SCFAs играят решаваща роля за човешкото здраве [7].

Ползи от IMO:

Модулиране на стомашно-чревната микробиота, стимулиране на пробиотичен растеж [8]

Намалено чревно pH [9]

Увеличаване на нивата на SCFAs [9]

Инхибиране на патогени в чревната микрофлора [10][18][19]

Понижени нива на серумния холестерол, триацилглицероли и фосфолипиди [18][20][23]

Подобрено усвояване на минерали и витамини [10][20]

Превенция на чревни инфекции и извънчревни инфекции [9][10]

Оптимизиране на функцията на дебелото черво и метаболизма, намалява азотните продукти [22]

Намаляване на концентрациите на серумния D-лактат (D-LA) и липополизахаридите (LPS) [18]

Намаляване на ефектите от синдрома на раздразнените черва (IBS) [21]

Терапевтичен потенциал при лечение на възпалително заболяване на червата (IBD) [21]

Подобряване на симптомите на гастроезофагеален рефлукс [21]

Стимулиране на секрецията на чревни инкретин хормони [21]

Намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания [21]

Намаляване на риска от рак на дебелото черво и гърдата [21]

Благоприятно модулира имунната система и защитата на гостоприемника [24]

Стимулиране на чревния и системния имунитет чрез изместване на Th1/Th2 баланса към Th1-доминиращ имунитет. [24]

Референции:

[1] Health Effects and Sources of Prebiotic Dietary Fiber; Current Developments in Nutrition, Volume 2, Issue 3, March 2018 https://doi.org/10.1093/cdn/nzy005

[2] Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications; Foods 2019, 8(3), 92; Probiotics and Functional Foods https://doi.org/10.3390/foods8030092

[3] Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence, Frontiers in Pharmacology, 23 August 2021 https://doi.org/10.3389/fphar.2021.712531

[4] Food Oligosaccharides. Production, Analysis and Bioactivity by F. Javier Moreno and María Luz Sanz, Preface; May 2014

[5] Antioxidant Vitamins and Prebiotic FOS and XOS Differentially Shift Microbiota Composition and Function and Improve Intestinal Epithelial Barrier In Vitro; Nutrients 2021, 13(4), 1125; Micronutrients and Human Health https://doi.org/10.3390/nu13041125

[7] Short-chain fatty acids activate acetyltransferase p300; eLife 2021;10:e72171 https://doi.org/10.7554/eLife.72171

[8] Impaired barrier function by dietary fructo-oligosaccharides (FOS) in rats is accompanied by increased colonic mitochondrial gene expression, BMC Genomics Published online 2008 Mar 27 https://doi.org/10.1186/1471-2164-9-144

[9] Saad N, Delattre C, Urdaci M, Schmitter J M, Bressollier P. An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. LWT – Food Science and Technology. 2013;50:1-16. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.05.014

[10] Charalampopoulos D, Rastall R A. Prebiotics in foods. Current Opinion in Biotechnology. 2012;23:187-191. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2011.12.028

[18] Long-term supplementation of isomalto-oligosaccharides improved colonic microflora profile, bowel function, and blood cholesterol levels in constipated elderly people—A placebo-controlled, diet-controlled trial by Yen C, Tseng Y, Kuo Y, Lee M, Chen H; Nutrition. 2011;27(4):445-450. https://doi.org/10.1016/j.nut.2010.05.012

[19] Next-generation prebiotic promotes selective growth of bifidobacteria, suppressing Clostridioides difficile; Gut Microbes, Jan-Dec 2021;13(1):1973835. https://doi.org/10.1080/19490976.2021.1973835

[20] Functional Oligosaccharides: Chemicals Structure, Manufacturing, Health Benefits, Applications and Regulations by Osama O. Ibrahim; Functional Oligosaccharides: Chemicals Structure, Manufacturing, Health Benefits, Applications and Regulations; Journal of Food Chemistry & Nanotechnology https://doi.org/10.17756/jfcn.2018-060

[21] Probiotics, Prebiotics and Synbiotics: Technological Advancements Towards Safety and Industrial Applications by Parmjit Singh Panesar, Anil Kumar Anal; Chapter 15:Isomaltooligosaccharides as Prebiotics and their Health Benefits, Page:371, 15.4 Health Benefits of IMO https://doi.org/10.1002/9781119702160.ch15

[22] Patel S, Goyal A. Functional oligosaccharides: production, properties and applications. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2011;27:1119-1128. https://doi.org/10.1007/s11274-010-0558-5

[23] Wang HF, Lim P-S, Kao MD, et al. (2011) Use of isomalto-oligosaccharide in the treatment of lipid profiles and constipation in hemodialysis patients. J Renal Nutr 11: 73–79. https://doi.org/10.1016/S1051-2276(01)92591-9

[24] Isomalto-Oligosaccharides Polarize Th1-Like Responses in Intestinal and Systemic Immunity in Mice by Hiroyuki Mizubuchi, Toshiki Yajima, Noriaki Aoi, Tetsuji Tomita, Yasunobu Yoshikai; The Journal of Nutrition, Volume 135, Issue 12, December 2005, Pages 2857–2861, https://doi.org/10.1093/jn/135.12.2857

[25] Probiotics and Prebiotics in Foods, Challenges, Innovations, and Advances by Roberto de Paula do Nascimento, Mario Roberto Marostica Junior; 2021, Pages 13-46, Chapter 2 – Emerging Prebiotics: Nutritional and Technological Considerations https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819662-5.00016-1